𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒓𝒖𝒚 𝒄𝒂̣̂𝒑 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒎𝒐̣𝒊 𝒍𝒖́𝒄 𝒎𝒐̣𝒊 𝒏𝒐̛𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?

#20200603


Dù không ở văn phòng hay đi công tác, Bạn vẫn có thể truy cập dữ liệu công ty

     Đã bao giờ Bạn tự hỏi:
1. Làm sao để tôi có thể kiểm tra, giám sát được việc tạo, cung cấp và chia sẻ dữ liệu của nhân viên? 
2. Làm sao để mọi người trong công ty có thể cộng tác, làm việc với nhau dễ dàng hơn, không phải chờ đợi nhau gửi dữ liệu? 
3. Ai là người tổ chức, quản lý dữ liệu của công ty?
4. Dữ liệu của ai người đó tự tổ chức?
5. Dữ liệu có luôn sẵn sàng khi Bạn cần không?
6. Khi đi công tác thì giải quyết công việc ở công ty như thế nào?

Mọi hoạt động của Doanh nghiệp Bạn đều liên quan đến dữ liệu. Vậy khi Dữ liệu gặp vấn đề bạn giải quyết như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu các vấn đề sau.

ĐỌC THÊM: 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝑫𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒕𝒓𝒐̛̉ 𝒏𝒆̂𝒏 đ𝒐̛𝒏 𝒈𝒊𝒂̉𝒏 𝒉𝒐̛𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝑽𝑷𝑵 - 𝑲𝒆̂́𝒕 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈 𝒂̉𝒐

   Bạn cần Tư vấn về Công nghệ quản lý Dữ liệu hãy liên hệ ngay với IT-CARE Chúng tôi để nhận được giá trị của sự thay đổi!

Hiệu quả là có thật!

Công nghệ luôn thay đổi, Doanh nghiệp không ngừng chuyển động.

Thách thức là cơ hội tạo nên động lực để các CEO lãnh đạo Doanh nghiệp thành công.


    Hãy tham gia vào Dòng tin xã hội 
    của chúng tôi

    Giúp Bạn có thêm được kiến thức và trải nghiệm từ những Câu chuyện thực tế và thành công của Khách hàng.      

    Những kinh nghiệm tuyệt vời trong quản lý và vận hành Doanh nghiệp

    Chia sẻ các kỹ năng làm việc để tăng năng xuất và hiệu quả trong công việc

    Bản tin luôn cập nhật hàng tuần

    Nhập email của Bạn để nhận Bản tin trực tiếp từ E-Data   

    Đăng ký nhận tin


    Go to top