𝑩𝒊́ 𝒌𝒊́𝒑 𝒒𝒖𝒂̉𝒏 𝒍𝒚́ 𝒅𝒖̛̃ 𝒍𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒐𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒐̉

20200505


Dữ liệu công ty phân tán khắp mọi nơi

    Doanh nghiệp nhỏ thường hoạt động theo mô hình tinh gọn, mỗi nhân viên đồng thời phụ trách nhiều mảng khác nhau.
Cách thức này có thể phát huy tác dụng với việc thu hút thêm khách hàng và tạo tinh thần làm việc cho nhân viên công ty vừa và nhỏ, nhưng nó hoàn toàn không hiệu quả với việc quản lý dữ liệu và tính bảo mật. 

ĐỌC THÊM: 𝑵𝒈𝒖𝒚 𝒄𝒐̛ 𝑩𝒂̉𝒐 𝒎𝒂̣̂𝒕 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒖̛̀ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒗𝒊 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒄𝒖̉𝒂 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏

   Bạn cần Tư vấn về Công nghệ quản lý Dữ liệu hãy liên hệ ngay với IT-CARE Chúng tôi để nhận được giá trị của sự thay đổi!

Hiệu quả là có thật!

Công nghệ luôn thay đổi, Doanh nghiệp không ngừng chuyển động.

Thách thức là cơ hội tạo nên động lực để các CEO lãnh đạo Doanh nghiệp thành công.


    Hãy tham gia vào Dòng tin xã hội 
    của chúng tôi

    Giúp Bạn có thêm được kiến thức và trải nghiệm từ những Câu chuyện thực tế và thành công của Khách hàng.      

    Những kinh nghiệm tuyệt vời trong quản lý và vận hành Doanh nghiệp

    Chia sẻ các kỹ năng làm việc để tăng năng xuất và hiệu quả trong công việc

    Bản tin luôn cập nhật hàng tuần

    Nhập email của Bạn để nhận Bản tin trực tiếp từ E-Data   

    Đăng ký nhận tin


    Go to top