Chia sẻ cộng đồng

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 𝐷𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑎́𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐶𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔

Những lợi ích không thể bỏ qua khi sử dụng E-Data

Những lợi ích không thể bỏ qua khi sử dụng E-Data

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 475 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Lưu trữ dữ liệu thông minh làm giảm chi phí

Lưu trữ dữ liệu thông minh làm giảm chi phí

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 2075 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Làm thế nào để phát hiện ra nhân viên cố ý xóa tài liệu?

Làm thế nào để phát hiện ra nhân viên cố ý xóa tài liệu?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 1527 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu an toàn hiệu quả?

Làm thế nào để lưu trữ dữ liệu an toàn hiệu quả?

Nguyễn Lan Hương
tháng 8 2019 — 2253 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Nên đầu tư thiết bị (mua máy chủ) hay sử dụng Cloud server?

Nên đầu tư thiết bị (mua máy chủ) hay sử dụng Cloud server?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 2697 views Quản lý Dữ liệu
Dữ liệu lưu trữ phân tán khắp mọi nơi, không thống nhất, phải làm sao?

Dữ liệu lưu trữ phân tán khắp mọi nơi, không thống nhất, phải làm sao?

Administrator
tháng 8 2019 — 2321 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Điểm danh cách lưu trữ dữ liệu thông minh lại đơn giản

Điểm danh cách lưu trữ dữ liệu thông minh lại đơn giản

Administrator
tháng 8 2019 — 2039 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Tại sao Bạn cần đến tự động sao lưu dữ liệu?

Tại sao Bạn cần đến tự động sao lưu dữ liệu?

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 1784 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Đừng bỏ qua 10 lưu ý khi khôi phục file, dữ liệu

Đừng bỏ qua 10 lưu ý khi khôi phục file, dữ liệu

Nguyễn Thị Tâm
tháng 8 2019 — 1644 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu
Nguyên nhân gây mất dữ liệu và khả năng khôi phục dữ liệu trong từng trường hợp

Nguyên nhân gây mất dữ liệu và khả năng khôi phục dữ liệu trong từng trường hợp

Nguyễn Lan Hương
tháng 8 2019 — 3342 views Lưu trữ dữ liệuQuản lý Dữ liệu

IT-CARE

𝐶ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 ℎ𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔. 𝑉𝑜̛́𝑖 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑠𝑎̆̃𝑛 𝑠𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑢 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Tags

Archives

Go to top