[DATA - 010] Bạn có sẵn sàng mất 5 phút để thay đổi tư duy không? Câu chuyện thành công từ một Doanh nghiệp Nhật Bản về Quản lý Dữ liệu thông minh.

01020190226


Odoo image and text block

Bạn luôn tự đặt câu hỏi: nên đầu tư vào đâu? đâu tư vào cái gì để tăng lợi nhuận?

rất nhiều câu trả lời hay cho điều này, một trong những cách đó :

1. Tối ưu hoá nguồn lực Thời gian, Bạn làm được nhiều việc hơn với thời gian ít hơn

2. Cắt giảm ngay những chi phí lãng phí, chồng chéo

Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Dữ liệu đang xương sống, mạch máu của Doanh nghiệp. Thực tế theo nghiên cứu cho thấy, 40% mục tiêu kinh doanh không thành công do dữ liệu không chính xác

Bạn quản chúng tốt, Bạn sẽ tiền!

Chúng tôi đã biết câu hỏi đầu tiên của Bạn sẽ là gì, đó là: Tại sao?

  • Hầu hết các dự án, công việc đều yêu cầu quyền truy cập vào cùng một nội dung dữ liệu. Thật không may, không sự phối hợp để ngăn chặn công việc chồng chéo ( lãng phí).

  • Không chia sẻ dữ liệu, không sử dụng lại dữ liệu để đơn giản hóa hoặc giảm chi phí lưu trữ, sao chép phát triển dữ liệu.

  • Người dùng doanh nghiệp đã truy cập dữ liệu chung nhưng trên các ứng dụng riêng biệt. Tên định dạng giá trị dữ liệu khác nhau giữa các ứng dụng.

  • Người dùng đã tìm thấy sự không nhất quán giữa các báo cáo, tài liệu, biểu mẫu...  dữ liệu nguồn không được tài liệu  thay đổi trên các báo cáo riêng lẻ.

  • Kết quả dữ liệu trùng lặp, xử chồng chéo ít nhận thức rằng các dự án riêng lẻ đang nhân bản công việc. Không bất kỳ thứ để hỗ trợ cộng tác, cộng tác hoặc chia sẻ các phương pháp thực hành dữ liệu trên các dự án hệ thống.

Hãy trải nghiệm từ câu chuyện thành công của khách hàng

Bạn sẽ nhìn thấy Bạn đang ở đâu?


Odoo image and text block

Công ty TNHH Pe*a*e-L*n Việt Nam, KCN TLIP1, Đông Anh, Hà Nội. Doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản

Công ty sang Việt Nam đầu tư và khởi nghiệp vào tháng 3/2017.

Nhân sự ban đầu họ chỉ có 1 Người Nhật, 1 người Việt Nam tuy nhiên họ đã xây dựng một hệ thống CNTT đầy đủ: thiết lập các chính sách, quy tắc quản lý Dữ liệu: cấu trúc Dữ liệu, quản lý quyền truy cập, chính sách bảo mật, lưu trữ dữ liệu;  Hệ thống Email, ... 

Sau đó họ bắt đầu tuyển dụng nhân sự vào các vị trí theo nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Những nhân sự mới tiếp nhận hệ thống rất nhanh và Công ty gần như không gặp phải các vấn đề về việc cộng tác, chia sẻ, lưu trữ và bảo mật Dữ liệu. Kể cả nhân viên nghỉ việc thì việc bàn giao cũng không phải là vấn đề gây tổn hại hoặc gây mất mát, thất thoát dữ liệu của Doanh nghiệp. 

Chúng ta thấy gì từ cách họ làm ngay cả khi Công ty chỉ có 2 người?

  • Họ định hình được quy mô của Doanh nghiệp: họ xây dựng kế hoạch kinh doanh thường là 5 năm và cho từng giai đoạn. 

  • Họ có kế hoạch về nhân sự tương ứng với quy mô và kế hoạch phát triển kinh doanh của Doanh nghiệp

  • Họ nghĩ về tính hệ thống, sự cộng tác, rõ ràng và chuẩn hóa ngay từ lúc một nhân viên bắt đầu làm việc.

  • Họ sẵn sàng sử dụng thời gian và chi phí trả trước để tiết kiệm chúng sau này.

  • Đặc biệt về tư duy quản lý, họ luôn thiết kế hệ thống theo mô hình đa quốc gia để giảm sự phụ thuộc vào con người, tăng năng suất làm việc. Hệ thống CNTT luôn là ưu tiên, công cụ để họ thực hiện mục tiêu và tại đó không thể thiếu chiến lược về Quản lý Dữ liệu Doanh nghiệp.

Khi Bạn muốn, Bạn sẽ tìm cách. Khi bạn không muốn, Bạn sẽ tìm lý do! Hôm nay, ngày mai hay trong 5 năm tới?

Bạn có sẵn sàng mất 5 phút để thay đổi tư duy hay ko? Video Demo là những gì Bạn cần tìm hiểu ngay lúc này. 

Tải file

Chia sẻ tới Cộng đồng    

Hãy tham gia vào dòng tin xã hội

của Chúng tôi


Giúp Bạn có thêm kiến thức và trải nghiệm từ những câu chuyện thực tế và thành công của Khách hàng

Những kinh nghiệm tuyệt vời trong quản lý và vận hành Doanh nghiệp

Chia sẻ các kỹ năng làm việc để tăng năng suất và hiệu quả trong công việc.

Bản tin luôn cập nhật hàng tuần

Nhập email của Bạn để nhận bản tin trực tiếp từ E-Data  


Go to top