Chia sẻ cộng đồng

Chúng tôi xây dựng Doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm với Cộng đồng

Tại sao phải tạo quy tắc trong tổ chức dữ liệu?

Tại sao phải tạo quy tắc trong tổ chức dữ liệu?

Administrator
tháng 7 2019 — 16 views Quản lý Dữ liệu
Giải pháp truy cập dữ liệu từ xa dành cho Bạn

Giải pháp truy cập dữ liệu từ xa dành cho Bạn

Administrator
tháng 7 2019 — 11 views Quản lý Dữ liệu
Chính sách bảo mật dữ liệu cho Doanh nghiệp của Bạn

Chính sách bảo mật dữ liệu cho Doanh nghiệp của Bạn

Administrator
tháng 7 2019 — 11 views Quản lý Dữ liệu
Có nên chuyển toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp lên Cloud (lưu trữ đám mây)?

Có nên chuyển toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp lên Cloud (lưu trữ đám mây)?

Administrator
tháng 7 2019 — 8 views Quản lý Dữ liệu
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần bảo mật dữ liệu không?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần bảo mật dữ liệu không?

Administrator
tháng 7 2019 — 9 views Quản lý Dữ liệu
[DATA - 009] Chính sách không CLOUD sẽ trở nên hiếm hoi như chính sách không Internet hiện nay.

[DATA - 009] Chính sách không CLOUD sẽ trở nên hiếm hoi như chính sách không Internet hiện nay.

Administrator
tháng 7 2019 — 11 views Quản lý Dữ liệu
[DATA - 010] Bạn có sẵn sàng mất 5 phút để thay đổi tư duy không? Câu chuyện thành công từ một Doanh nghiệp Nhật Bản về Quản lý Dữ liệu thông minh.

[DATA - 010] Bạn có sẵn sàng mất 5 phút để thay đổi tư duy không? Câu chuyện thành công từ một Doanh nghiệp Nhật Bản về Quản lý Dữ liệu thông minh.

Administrator
tháng 2 2019 — 89 views Quản lý Dữ liệu
[DATA - 009] Chính sách không CLOUD sẽ trở nên hiếm hoi như chính sách không Internet hiện nay.

[DATA - 009] Chính sách không CLOUD sẽ trở nên hiếm hoi như chính sách không Internet hiện nay.

Tamtam Hunter
tháng 12 2018 — 160 views Quản lý Dữ liệu
[DATA - 008] Có nên chuyển toàn bộ Dữ liệu Doanh nghiệp lên Cloud?

[DATA - 008] Có nên chuyển toàn bộ Dữ liệu Doanh nghiệp lên Cloud?

Tamtam Hunter
tháng 12 2018 — 248 views Quản lý Dữ liệu
[DATA - 007] Hành trình đi tìm lại những Dữ liệu bị đánh mất bởi nhân viên nghỉ việc

[DATA - 007] Hành trình đi tìm lại những Dữ liệu bị đánh mất bởi nhân viên nghỉ việc

Nguyễn Lan Hương
tháng 11 2018 — 278 views Quản lý Dữ liệu
Go to top